Oferujemy badania różnego rodzaju sprzętu zasilanego energią elektryczną. Są to głównie elektronarzędzia ale też urządzenia biurowe, maszyny, sprzęt kuchenny, przedłużacze itp.

Podczas badania urządzeń elektrycznych przeprowadzamy następujące czynności sprawdzające:

 • oględziny urządzenia– sprawdzamy tabliczkę znamionową urządzenia, stan przewodu zasilającego i wtyczki, stan obudowy, mocowania obudowy – stan śrub, osłon i uszczelnień, otworów wentylacyjnych oraz przeprowadzamy sprawdzenie działania elementów mechanicznych, regulatorów, wyłączników i blokad.
 • oględziny wewnętrzne – sprawdzenie zamocowania przewodu zasilającego, trwałości styków łączeniowych wewnątrz urządzenia i wtyczki, stanu przewodu ochronnego PE wraz z jego połączeniami i zaciskami ochronnymi, komutatora i szczotek, uzwojenia wirnika i stojana, sprawdzenie zamocowań i styków i styków wszystkich elementów wchodzących w skład obwodu elektrycznego urządzenia oraz sprawdzenie łożysk, układów mechanicznych i elementów wentylacyjnych,
 • sprawdzenie biegu jałowego,
 • badanie przewodu PE,
 • badanie prądu upływu,
 • pomiary mocy, poboru prądu i napięcia.

Badania sprzętu elektrycznego wykonujemy za pomocą mierników formy Sonel S.A.

Pozwalają one nam na wykonanie następujących badań :

 • Pomiar Rezystancji Przewodu ochronnego (RPE) prądami 200mA oraz 10 A
 • Pomiar Rezystancji Izolacji (RISO) napięciami 500 V i 250V
 • Pomiar zastępczego prądu upływu (ISUB)
 • Pomiar dotykowego prądu upływu (IT)
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych (PRCD)
 • Test Przewodu IEC