Poniższy cennik ma charakter jedynie poglądowy. Cena np. usług pomiarowych zależy od ilości wykonywanych pomiarów, stanu instalacji, rodzaju obiektu, lokalizacji itp. Nasza ostateczna cena jest zawsze efektem negocjacji z klientem.

Najlepszym sposobem na uzyskanie wyceny poszukiwanych usług jest wysłanie zapytania ofertowego dotyczącego konkretnej usługi.

Typ usługi / pomiaru Cena zł netto
Badanie odbiorcze instalacji elektrycznej ( w zależności od wielkości obiektu, lokalizacji itp.) – zapytanie od 750,00 zł
Badanie okresowe instalacji elektrycznej ( w zależności od wielkości obiektu, lokalizacji itp.) – zapytanie od 600,00 zł
Impedancja pętli zwarcia 7,00 zł / pkt
Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 30,00 zł / pkt
Rezystancja izolacji 1-fazowej 9,00 zł / obw.
Rezystancja izolacji 3-fazowej 12,00 zł/obw.
Pomiar rezystancji uziemień odgromowych 60,00 zł / szt.
Pomiar rezystancji uziemień ochronnych 45,00 zł /szt.
Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych 10,00 zł/obw.
Pomiary małych rezystancji 20,00 zł/obw.
Pomiar natężenia/równomierności oświetlenia 10,00 zł / pkt
Oględziny instalacji elektrycznej 4,00 zł /obw.
Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi 25,00 zł / szt.
Wykonanie dokumentacji – protokołów z badań 15,00 zł / str.
Serwis układów automatyki, umowa serwisowa – zapytanie do uzgodnie-nia
Wykonanie układu automatyki, programowanie – zapytanie do uzgodnie-nia
Wykonanie, modernizacja instalacji elektrycznej – zapytanie do uzgodnie-nia
Zryczałtowany dojazd do uzgodnie-nia