Nasza firma wykonuje pomiary natężenia i równomierności oświetlenia dla :

  • Oświetlenia ogólnego
  • Oświetlenia stanowisk pracy
  • Oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
  • Oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy

Parametry natężenia oświetlenia elektrycznego powinny być zgodne z Polską Normą PN-EN 12464 -1: 2012 “Światło i oświetlenie miejsc pracy” oraz PN-EN 12464 -2: 2008 “Światło i oświetlenie miejsc pracy”.

Zgodnie z przepisami pomiary natężenia oświetlenia powinny być wykonywane zawsze po wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej lub jej modernizacji oraz okresowo, co pięć lat.

Pracodawcy są zobowiązani do wykonywania pomiarów parametrów oświetlenia i wprowadzania ewentualnych zmian, uzupełnień czy napraw wynikających z otrzymanych raportów z pomiarów i uwag. W szczególności natężenie oświetlenia powinno być skontrolowane przy zmianach źródła oświetlenia (np. na LED), zmianie aranżacji pomieszczeń lub zmianie ustawienia stanowisk pracy.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonujemy w całych pomieszczeniach oraz na wybranych stanowiskach pracy.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonywane są tylko i wyłącznie przy świetle sztucznym, bez udziału światła słonecznego w pomieszczeniach, czyli po zmroku.

W naszych pomiarach stosujemy luksomierze firmy Sonel. Posiadają one Certyfikaty kalibracji i aktualne Świadectwa wzorcowania. Do opracowywania wyników pomiarów stosujemy oprogramowanie firmy Sonel.