Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma MICROMAT Leszek Kozik z siedzibą w Gdańsku (80-288) przy ul. Belgradzkiej 22. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: biuro@micromat.eu lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych :  www.micromat.eu, www.micromat.com.pl, www.pomiary-elektryk.eu, www.odbiory-elektryk.eu , www.fahrtenbuch-digital.de oraz www.AutoDataControl.com  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej, wystawienia i eksploatacji faktur, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych, usunięcia, sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli uznasz, ze przetwarzając Twoje dane osobowe naruszyliśmy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony danych.