Oferujemy wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień różnymi metodami z wykorzystaniem profesjonalnych przyrządów pomiarowych firmy Sonel S.A.

Pomiarów rezystancji uziemień wykonujemy następującymi metodami :

• metodą 3-przewodową (3p) – pomiar rezystancji uziemień metodą techniczną,
• metodą 4-przewodową (4p) – pozwalającą na eliminację wpływu na wynik pomiaru rezystancji przewodu łączącego miernik z uziemieniem,
• metodą 3p z cęgami – pozwalającą na pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych bez rozłączania złącza kontrolnego,
• metodą 2-cęgową – pozwalającą na pomiar rezystancji uziemień bez elektrod pomocniczych.

Wszelkie pomiary wykonujemy zgodnie z normami i miernikami posiadającymi Certyfikaty kalibracji oraz aktualne Świadectwa wzorcowania. Osoby wykonujące pomiary posiadają odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.

Metoda techniczna – 3-przewodowa

pomiar rezystancji uziemienia - matoda techniczna
Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia
pomiar rezystancji uziemienia- metoda 3-przewodowa
Pomiar rezystancji uziemienia – metoda 3 przewodowa

Metoda 4-przewodowa

pomiar rezystancji uziemienia  - metoda 4-przewodowa
Pomiar rezystancji uziemienia metodą 4-przewodową

Metoda 3-przewodowa z wykorzystaniem cęgów pomiarowych

pomiar rezystancji uziemienia - metoda 3-przewodowa z wykorzystaniem cęgów pomiarowych
Pomiar rezystancji uziemienia – metoda 3-przewodowa z wykorzystaniem cęgów pomiarowych

Metoda 2-cęgowa

pomiar rezystancji uziemienia  - metoda 2-cęgowa
Pomiar rezystancji uziemienia metodą 2-cęgową