Oferujemy wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień różnymi metodami z wykorzystaniem profesjonalnych przyrządów pomiarowych firmy Sonel S.A.

Pomiarów rezystancji uziemień wykonujemy następującymi metodami:

  • metodą 3-przewodową (3p):
  • Pomiar rezystancji uziemień metodą techniczną jest najczęściej wykorzystywany sposób dokonywania badań. Bardzo często określana się go jako metodę spadku potencjału. Badanie przeprowadza się na podstawie spadku napięcia na uziemieniu wyliczana jest rezystancja.

  • metodą 4-przewodową (4p)
  • Pozwala na eliminację wpływu na wynik pomiaru rezystancji przewodu łączącego miernik z uziemieniem. Swoje zastosowanie znajduje w sytuacjach, gdy duże znaczenie ma dokładność pomiaru. Czwarty przewód ma za zadanie wyeliminować wpływ rezystancji przewodu pomiarowego.

  • metodą 3p z cęgami
  • Badanie pozwala na pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych, bez rozłączania złącza kontrolnego. Jest to metoda pozwalająca na szybkie dokonanie pomiarów. stosuje się ją także w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Cęgi pomiarowe mierzą prąd płynący przez uziom, a na podstawie spadku wartości zmierzonego prądu wyliczana jest rezystancja.

  • metodą 2-cęgową
  • Pozwala na pomiar rezystancji uziemień bez elektrod pomocniczych. Jest to metoda, która bardzo dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie nie ma możliwości wbicia elektrod pomocniczych. Opiera się o wykorzystanie cęgów nadawczych oraz cęgów odbiorczych. Im mniejsza będzie rezystancja, tym mniejsze straty prądu.

Wszelkie pomiary wykonujemy zgodnie z normami i miernikami posiadającymi Certyfikaty kalibracji oraz aktualne Świadectwa wzorcowania. Osoby wykonujące pomiary posiadają odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.

Metoda techniczna – 3-przewodowa

pomiar rezystancji uziemienia - matoda techniczna
Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia
pomiar rezystancji uziemienia- metoda 3-przewodowa
Pomiar rezystancji uziemienia – metoda 3 przewodowa

Metoda 4-przewodowa

pomiar rezystancji uziemienia  - metoda 4-przewodowa
Pomiar rezystancji uziemienia metodą 4-przewodową

Metoda 3-przewodowa z wykorzystaniem cęgów pomiarowych

pomiar rezystancji uziemienia - metoda 3-przewodowa z wykorzystaniem cęgów pomiarowych
Pomiar rezystancji uziemienia – metoda 3-przewodowa z wykorzystaniem cęgów pomiarowych

Metoda 2-cęgowa

pomiar rezystancji uziemienia  - metoda 2-cęgowa
Pomiar rezystancji uziemienia metodą 2-cęgową