Nasza firma specjalizuje się w różnego rodzaju pomiarach / badaniach instalacji elektrycznych, instalacji oświetleniowych, sprzętu przenośnego wymaganych różnymi przepisami, między innymi Prawa Budowlanego.

Usługi realizujemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Wykonujemy następujące rodzaje badań :

Wszystkie nasze badania kończone są wystawieniem protokołu z badań stwierdzające o dopuszczeniu instalacji do eksploatacji w formatach pozwalających na przedłożenie ich odpowiednim władzom ( Nadzór Budowlany itp. ).

Jeśli w wyniku badań stwierdzone zostaną jakieś nieprawidłowości to w protokole z badań umieszczony zostanie wykaz koniecznych poprawek w instalacji.

Pracownicy naszej firmy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania takich prac i tworzenia raportów z badań.

W badaniach instalacji elektrycznych używamy mierników i oprzyrządowania firmy Sonel S.A. Wszystkie mierniki i sondy pomiarowe posiadają Certyfikaty Kalibracji oraz aktualne Świadectwa Wzorcowania.

Dostępny jest orientacyjny cennik poszczególnych usług. Jest on oczywiście tylko poglądowy i nie uwzględnia specyfiki zlecenia ( ilość punktów pomiarowych, charakter obiektu, lokalizacji itp. ). Dlatego też najlepszym sposobem na określenie kosztów wykonania usługi jest wysłanie zapytania ofertowego.

Po otrzymaniu naszej oferty i jej akceptacji można złożyć zlecenie wykonania usługi. Wówczas potwierdzimy dokładny termin realizacji usługi i pozostałe szczegóły realizacji zlecenia.

Zapraszamy do współpracy.

Przyjmujemy zlecenia zarówno od osób fizycznych jak i małych oraz dużych firm. Pracujemy także jako podwykonawca dla firm instalatorskich. Wszystkim klientom oferujemy korzystne warunki i wysokie rabaty.