Oferujemy wykonywanie różnego rodzaju usług pomiarowych dla instalacji elektrycznych.

Podczas badań związanych z odbiorem instalacji elektrycznej, badaniem okresowym instalacji albo na dodatkowe zlecenie klienta wykonujemy następujące rodzaje pomiarów w instalacjach:

Wszystkie nasze pomiary wykonywane są przez przeszkolony personel posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac pomiarowych oraz przy użyciu profesjonalnego sprzętu pomiarowego firmy Sonel S.A. posiadającego wymagane Certyfikaty Kalibracji oraz aktualne Świadectwa Wzorcowania.

Do wszystkich pomiarów ( badań) wystawiane są odpowiednie protokoły zawierające wyniki badań, ocenę sprawności instalacji oraz skany odpowiednich dokumentów osób wykonujących pomiary ( uprawnienia ) orz niezbędne Certyfikaty Kalibracji przyrządów pomiarowych oraz aktualne Świadectwa Wzorcowania.

Przy opisie metod pomiarowych oparto się na materiałach informacyjnych opublikowanych przez dostawcę przyrządów i osprzętu pomiarowego używanego przez nas firmę Sonel S.A.