Oferujemy wykonywanie pomiarów rezystywności gruntów. Pomiary wykonujemy wykorzystując metodę Wennera.

Przy projektowaniu nowych systemów uziemień powinno się uwzględniać warunki miejscowe, związane z rodzajem gruntu. Najważniejszym parametrem gruntu branym pod uwagę przy projektowaniu uziemienia jest jego rezystywność. Mniejsza wartość rezystywności gruntu oznacza, że łatwiej wykonać spełniające zakładane wymagania uziemienie.

pomiar rezystywności gruntu
Zasada wykonywania pomiarów rezystywności gruntu metodą Wennera
Pomiar rezystywności gruntu
Pomiar rezystywności gruntu

Pomiary wykonujemy przy użyciu profesjonalnych mierników firmy Sonel S.A. Osoby wykonujące pomiary posiadają odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia a używany przez nas sprzęt posiada Certyfikaty Kalibracji i aktualne Świadectwa Wzorcowania.