Oferujemy wykonywanie pomiarów rezystywności gruntów. Pomiary wykonujemy wykorzystując metodę Wennera.

Zdobyte w ostatnim czasie doświadczenie pozwala naszej firmie na realizowanie profesjonalnych usług związanych z elektrycznością. W ramach prowadzonych działań oferujemy między innymi pomiary rezystywności gruntu. W swojej pracy korzystamy z nowoczesnych sprzętów i urządzeń, a kadra wykwalifikowanych pracowników powoduje, że jesteśmy w stanie sprostać nawet niestandardowym zleceniom.

Rezystywność gruntu – co to?

Rezystywność gruntu to parametr, który określa właściwości gleby w zakresie przewodzenia prądu elektrycznego. Im mniejsza wartość rezystywności, tym lepiej grunt przewodzi prąd elektryczny. Mogą być to na przykład prądy zwarciowe czy też prądy pioruna. Wiedza na temat rezystywności gruntu pozwala przede wszystkim na oszacowanie rozmiarów układu uziemiającego. Bardzo mocno pomaga to w opracowaniu projektu, a także w obliczeniu kosztów całej inwestycji.

Jak bada się rezystywność gruntu?

Aby przeprowadzany pomiar był możliwie najbardziej poprawny i wiarygodny, konieczne jest zastosowanie sprawdzonych metod badawczych. W swojej pracy korzystamy z metody Wennera. Badanie to jest przeprowadzane z wykorzystaniem czterech elektrod rozmieszczonych w jednej linii, w równych między sobą odległościach. Do zewnętrznych sond doprowadzane jest źródło napięcia, które wymusza przepływ prądu w ziemi. Rezystencja gleby jest określana na podstawie wartości natężenia przepływającego prądu pomiarowego oraz zmierzonej różnicy potencjałów między środkowymi sondami.

pomiar rezystywności gruntu
Zasada wykonywania pomiarów rezystywności gruntu metodą Wennera

Sprawdź, co oferujemy

Zachęcamy do zapoznania się z całością oferty naszej firmy, a także do wybrania najodpowiedniejszych rozwiązań dla swoich potrzeb. Poza prowadzeniem pomiarów rezystywności gruntu zajmujemy się również sprawdzaniem instalacji elektrycznych, badaniem bezpieczeństwa sprzętu przenośnego, a także przeprowadzaniem pomiarów natężenia oświetlenia. Wykonane w ostatnim czasie liczne realizacje dają nam pewność sprostania oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających osób zarówno pod względem szybkości, jak i dokładności działania.

Pomiar rezystywności gruntu
Pomiar rezystywności gruntu

W ramach pomiaru rezystywności gruntu wykonujemy profilowanie terenu pod kątem rezystywności gruntu w założonych kierunkach zgodnie z wymogami dla planowanej inwestycji. Profilowanie polega na wykonaniu serii pomiarów dla określonej głębokości gruntu wzdłuż założonej osi profilowania. Wyniki profilowania pokazujemy w formie wykresów obrazujących zmiany rezystywności w zależności od odległości punktu początkowego osi profilowania. Profilowanie może być wykonywane dla różnych głębokości na tej samej osi pokazując rezystywność poszczególnych warstw terenu.  Na tej podstawie można określić czy grunt jest jednowarstwowy czy też wielowarstwowy jeżeli chodzi o rezystywność.  W ramach tych badań wykonujemy również sondowanie gruntu dla określonych lokalizacji ( punktów pomiaru ). Sondowanie polega na wykonaniu serii pomiarów dla jednego punktu przy różnych głębokościach. Wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci wykresów rezystywności na osi rosnącej głębokości gruntu.

Nasze pomiary rezystywności wykonujemy zgodnie z wymogami firm z branży elektroenergetycznej jak PSE, Tauron, PGE itp. Pomiary wykonujemy zazwyczaj pod inwestycje elektroenergetyczne, sieci WN, SN itp.