Oferujemy wykonanie modernizacji istniejących układów automatyki lub poszczególnych ich elementów.

W ramach prac modernizacyjnych systemów automatyki proponujemy wymianę aparatury sterującej, poszczególnych paneli i aktualizację oprogramowania ( poprawa funkcjonalności bądź wprowadzenie nowych niezbędnych opcji w układach sterowania ).

Modernizacja starego układu automatyki

Proponujemy zastępowanie starych elementów układów automatyki ( paneli ) na nowe zaprojektowane zgodnie z istniejącą funkcjonalnością np. układy mikroprocesorowe. Takie rozwiązanie pozwala często uniknąć dużych kosztów związanych z konieczną wymianą całego systemu sterowania ( brak możliwości zakupu paneli zamiennych ).

Należy pamiętać o starzeniu się podzespołów ( np. kondensatory elektrolityczne itp. ) i dlatego należy je modernizować po upływie czasu wskazanego przez producenta podzespołów. Dokładniejszą ofertę możemy przedstawić po otrzymaniu zapytania od klienta.

Zapraszamy do współpracy.