Oferujemy wykonywanie pomiarów ciągłości przewodów ochronnych zgodnie z wymogami norm.

Wykonujemy pomiar ciągłości przewodów ochronnych w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz przewodów czynnych dla połączeń pierścieniowych. Zgodnie z normą PN-EN 61557-4 pomiar ciągłości wykonujemy prądem większym lub równym 200 mA a napięcie przy rozwartych zaciskach miernika zawiera się w przedziale od 4V do24 V.
Zapewniamy wymaganą dokładność pomiaru znacznie lepszą od wymaganych normą 30 %.

Pomiar ciągłości przewodów miernikiem MPI530IT