Oferujemy wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarcia i spodziewanego prądu zwarcia w zabezpieczanym obwodzie.

Tego typy pomiary wymagane są przy wszelkich badaniach bezpieczeństwa instalacji elektrycznej – odbiorczych i okresowych. Mają one na celu sprawdzenie czy w przypadku wystąpienia awarii zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowników instalacji.

Pomiary wykonujemy dla różnych układów sieci :

  • dla sieci w układzie TN
  • dla sieci w układzie TT
  • dla sieci w układzie IT

Dla każdego układu sieci wykonujemy pomiary w różnych konfiguracjach :

Pomiar skuteczności zerowania
Pomiar impedancji pętli zwarcia dla a) sieci TN, b) sieci TT
pomiar wyłączników RCD
Pomiary w instalacji z wyłącznikiem RCD

Po wykonaniu pomiarów na podstawie charakterystyk czasowo – prądowych zabezpieczeń nadprądowych odczytujemy dla spodziewanego prądu zwarcia czas zadziałania zabezpieczenia nadprądowego i porównujemy go z czasem wymaganym.

charakterystyki prądowe wyłącznika instalacyjnego
Charakterystyka czasowo-prądowa wyłącznika instalacyjnego serii S-190 typu B, C i D.

Odczytane dane z charakterystyk sprawdzamy zgodnie z tabelą :

pomiar skuteczności zerowania
Tabela 1 – Maksymalne czasy wyłączania

Dla instalacji z wyłącznikami RCD sprawdzamy rezystancję pętli zwarciowej:

maksymalne wartości rezystancji uziemienia dla Idn

Do pomiaru impedancji pętli zwarcia wykorzystujemy mierniki MPI-530-IT. Mierniki pokazują oprócz impedancji pętli zwarcia również spodziewany prąd zwarciowy.