Oferujemy wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

Rezystancję izolacji mierzymy za pomocą przyrządu MPI530IT pomiędzy przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, przyłączonym do uziemienia. Do takiego pomiaru przewody czynne można złączyć razem. W układzie TN-C wykonujemy pomiar między przewodami czynnymi a przewodem PEN. Wykonujemy również pomiar pomiędzy (nieuziemionymi) przewodami ochronnymi a ziemią.

Pomiar rezystancji miernikiem MPI530IT

W pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożarowe wykonujemy także pomiar pomiędzy przewodami czynnymi. W celu usprawnienia wykonywanych pomiarów używamy adaptera UNI-Schuko.

Pomiar rezystancji przewodów z adapterem UNI-Schuko

W przypadku pomiaru rezystancji przewodów 3-, 4- lub 5- żyłowych pomiary wykonujemy przy wykorzystaniu adaptera AutoISO-1000C.

Pomiar rezystancji przewodów z adapterem AutoISO1000C