Oferujemy wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

Izolacja stanowi jeden z najczęściej stosowanych oraz najważniejszych elementów ochrony instalacji elektrycznej przed dotykiem bezpośrednim. Wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także na prawidłowe funkcjonowanie całego układu i urządzeń. Pod wpływem działania czynników zewnętrznych, może się ona jednak degenerować, a jej parametry staja się coraz gorsze. Właśnie dlatego bardzo ważne są regularne badania instalacji elektrycznej, pozwalające odpowiednio wcześnie wykryć pogorszenie jej stanu, a w efekcie zapobiec awarii i upewnić się, że instalacja działa poprawnie i jest bezpieczna dla otoczenia. Chcąc przeprowadzić badanie rezystancji, warto zdecydować się na usługi doświadczonych fachowców i skorzystać z oferty naszej firmy. Podejmujemy się realizacji naszych usług w obiektach każdego typu.

Rezystancję izolacji mierzymy za pomocą przyrządu MPI530IT pomiędzy przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, przyłączonym do uziemienia. Do takiego badania przewody czynne można złączyć razem. W układzie TN-C wykonujemy testy między przewodami czynnymi a przewodem PEN. Wykonujemy również pomiar pomiędzy (nieuziemionymi) przewodami ochronnymi a ziemią.

Pomiar rezystancji miernikiem MPI530IT

W pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożarowe, wykonujemy także pomiar pomiędzy przewodami czynnymi. W celu usprawnienia wykonywanych prac używamy adaptera UNI-Schuko.

Pomiar rezystancji przewodów z adapterem UNI-Schuko

W przypadku rezystancji przewodów 3-, 4- lub 5- żyłowych pomiary wykonujemy przy wykorzystaniu adaptera AutoISO-1000C.

Pomiar rezystancji przewodów z adapterem AutoISO1000C