Oferujemy wykonanie pomiarów spadku napięcia pomiędzy źródłem a obwodami odbiorczymi.

Zgodnie z PN-HD 60364-5-52 zalecane jest, by spadek napięcia pomiędzy źródłem zasilania a obwodami odbiorczymi był mniejszy niż 4% znamionowego napięcia zasilania. Jedynie w przypadku rozruchu silników dopuszczalny jest spadek napięcia większy niż 4%.

Określenie spadku napięcia wykonujemy na podstawie na podstawie pomiaru impedancji pętli obwodu zwarciowego.

Innym sposobem określenia spadku napięcia jest zastosowanie diagramu podanego w normie PN-HD 60364-6 w Załączniku D.