Oferujemy badania skuteczności ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej.

Ochrona za pomocą SELV
Dla obwodów z ochroną typu SELV mierzymy rezystancję izolacji między częściami czynnymi obwodu SELV a częściami czynnymi innych obwodów oraz ziemią. Uzyskane wartości rezystancji izolacji powinny być zgodne z podanymi w Tabel 1.

Tabela 1

Ochrona za pomocą PELV
Dla obwodów z ochroną typu PELV mierzymy rezystancję izolacji między częściami czynnymi obwodu PELV a częściami czynnymi innych obwodów oraz ziemią. Uzyskane wartości rezystancji izolacji powinny być zgodne z podanymi w Tabel 1.

Ochrona za pomocą separacji elektrycznej
W obwodach z separacją elektryczną mierzymy rezystancję izolacji między częściami czynnymi jednego obwodu a częściami czynnymi innych obwodów oraz ziemią. Uzyskane wartości rezystancji izolacji powinny być zgodne z podanymi w Tabeli 1.

Rezystancja/impedancja izolacji podłóg i ścian
Pomiary rezystancji / impedancji podłóg i ścian wykonujemy miernikami MPI-530IT przy wykorzystaniu sond PRS-1 firmy Sonel.

Sonda PRS-1 do pomiaru rezystancji/impedancji podłóg i ścian

W badanych pomieszczeniach wykonujemy co najmniej trzy pomiary (w tym samym pomieszczeniu), z czego jeden w odległości około 1m od znajdującej się w tym pomieszczeniu dostępnej części przewodzącej obcej. Pozostałe pomiary należy wykonujemy w większych odległościach. Pomiarów tych dokonujemy przy napięciu sieci w stosunku do ziemi i przy częstotliwości nominalnej. W przypadku pomiaru układu DC o napięciu znamionowym nie przekraczającym 500 V dokonujemy pomiaru rezystancji izolacji napięciem probierczym minimum 500 V, dla układu o napięciu znamionowym większym niż 500 V wykonujemy pomiar izolacji napięciem probierczym minimum 1000 V DC. Sposób wykonania pomiaru rezystancji izolacji podłóg i ścian w stosunku do ziemi lub do przewodu ochronnego ilustruje poniższy rysunek.