Oferujemy wykonanie prób funkcjonalnych i operacyjnych instalacji elektrycznych.

Próby funkcjonalne są to próby działania rozdzielnic, sterownic, zabezpieczeń, napędów, blokad, które mają na celu sprawdzenie, czy urządzenia te są właściwie zainstalowane, zmontowane i posiadają prawidłowe nastawy zgodnie z wymogami odpowiednich norm.

Jeżeli to konieczne, należy sprawdzić działanie urządzeń ochronnych w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i nastaw.