Oferujemy wykonanie sprawdzenia poprawności podłączenia przewodów PE w instalacjach.

Jeżeli przepisy zabraniają stosowania łączników jednobiegunowych w przewodzie N, należy sprawdzić, czy wszystkie takie łączniki są włączone jedynie w przewody fazowe. Sprawdzenia tego można dokonać za pomocą woltomierza mierników np. MPI-530-IT jak na rys. poniżej.

sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu PE
Sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu PE