Przy badaniach instalacji elektrycznych oferujemy wykonanie sprawdzenia kolejności faz.

Dla obwodów wielofazowych należy sprawdzić kolejność faz. Próba ta jest konieczna w obwodach trójfazowych zasilających maszyny elektryczne, aby nie do-puścić do niewłaściwego kierunku wirowania ich wirników. Do tego sprawdzenia wykorzystujemy mierniki MPI-530-IT będące na wyposażeniu naszej firmy

Przy poprawnym podłączeniu faz na wyświetlaczu miernika będzie pokazane wirowanie faz w prawo (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara). Dodatkowo wykonujemy pomiar napięcia międzyfazowego.

Sprawdzenie kolejności faz
Sprawdzenie kolejności faz