Oferujemy wykonanie sprawdzenia skuteczności zastosowanych środków ochrony uzupełniającej w badanych instalacjach.

Skuteczność środków zastosowanych do ochrony uzupełniającej sprawdza się wykonując oględziny i pomiary. Jeżeli do ochrony uzupełniającej zastosowane są wyłączniki RCD, wówczas stosujemy mierniki spełniające wymogi zawarte w normie PN-EN 61557-6. Wymogi te spełniają mierniki MPI-530-IT produkcji Sonel S.A. będące na wyposażeniu naszej firmy.

Pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych (RCD)